Skip Navigation Links.      
 
Skip Navigation Links : Feedback Technology : Moduly : Feedback Platform

Feedback PlatformZákladní modul zajišťující uživatelské rozhraní a dynamický model reálného podnikového prostředí.

Uživatelské rozhraní

Využívá sílu pracovních stanic na maximum. Poskytuje komfort, rychlost a snadnou orientaci v podnikových datech a úlohách.

Základní prvky uživatelského rozhraní:
• Interaktivní průzkumník podnikového modelu.
• Interní i externí systém zasílaní zpráv o událostech.
• Uživatelská plocha pro umístění zástupců, oblíbených položek, často spouštěných úloh, klíčových ukazatelů podniku a dalších libovolných úloh.
• Záložky pro spouštění více úloh najednou.
• Kontextová nápověda v každém místě modelu.
• Snadná integrace s jinými informačními systémy
• Přístup do systému odkudkoli pomocí vzdálené plochy.


Podnikový model

umožňuje objektové, relační i hierarchické členění a uspořádání nejrůznějších entit jako jsou dokumenty, obrázky, organizační útvary, osoby, procesy, reporty, aplikace apod.
Tvoří základní dimenze pro analýzu a správu dat.

Základní charakteristika modelu:
• Vytváří datové a informační tržiště.
• Dynamicky se mění a automaticky reaguje na změny dat v provozních systémech.
• Řeší víceúrovňovou definici přístupových práv respektující podnikový model.
• Obsahuje administrátorské prostředí pro tvorbu a úpravy modelu, úloh, uživatelů, přístupových práv, atd.


      
Feedback Enterprise Platform.