Skip Navigation Links.      
 
Skip Navigation Links : Feedback Technology : Moduly : Feedback Reporting

Feedback Reporting

Je nástrojem pro efektivní práci s daty a informacemi, umožňuje prezentaci i pořizování dat na principu společné a sdílené datové základny. Slouží k sofistikované analýze a kontrole nad děním v podniku.

Report

Efektivní řešení pro sdílení informací, snadná forma zápisu i editace dat. Multidimenzionální datové řezy - datové fraktály.

Základní a pokročilé funkcionality:

• Vícenásobné řazení dat.
• Základní i pokročilé filtrování dat.
• Vícenásobné seskupování a agregace dat.
• Uživatelský layout, formátování a nastavení reportů.
• Uživatelské varianty reportů
• Tabulková i formulářová forma zobrazení dat.
• Podpora grafů různých typů.
• Tisk a Export do MS Office

Excel Report

Pro komplexnější a sdružené reporty je možné využít integraci s MS Office.

Watchdog

Watchdog je nástroj pro monitoring situací, které si uživatel definuje a chce být o jejich výskytu informován. Pro informování může sloužit interní zprávová služba nebo odeslání mailu na definovanou mailovou adresu.

• Watchdog Alarm upozorňuje uživatele okamžitě dle nastavených intervalů při spuštěném systému.

• Watchdog Intercom je systémová automatizace, která zajišťuje kontrolu a odesílání zpráv bez ohledu na to, zda je Feedback na uživatelské stanici spuštěn, či nikoliv.

      

Feedback Enterprise Platform.